stem!

Leidse studentenpartijen op scherp door nieuwe partij

18 mei 2015

Sinds de bezetting van het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de UvA, staat inspraak van studenten en medewerkers binnen universiteiten door het hele land flink in de belangstelling. Ook onder Leidse studenten klinkt een protestgeluid. Voor de Universiteit Leiden schreef ik een stuk over de aanstaande universitaire verkiezingen. 

 

Verkiezingen UR: studentenpartijen en studentenprotest

 

De verkiezingen voor de Universiteitsraad (UR) staan voor de deur. Van 18 tot 22 mei kan je stemmen en beslis je mee welke acht studenten volgend studiejaar een zetel krijgen in de UR. Hoe kijken de studentenpartijen aan tegen de studentenprotesten?

 

Nieuwe Universiteit Leiden

Sinds de bezetting van het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de UvA, staat inspraak van studenten en medewerkers binnen universiteiten door het hele land flink in de belangstelling. Ook in Leiden klinkt een protestgeluid. Kort na de bezetting van het Maagdenhuis is door Leidse studenten en enkele docenten de actiegroep de Nieuwe Universiteit Leiden (NU Leiden) opgericht. ‘NU Leiden-leden stelden zich kandidaat voor de UR en wilden zich daarna terug trekken, maar hebben te horen gekregen dat dat niet mogelijk is. NU Leiden wil geen onderdeel uitmaken van een institutioneel systeem waar we juist kritiek op hebben. We denken dat we meer kunnen bereiken door van buitenaf kritiek te uiten’, aldus Lourens te Beest (30) . ‘Het feit dat we ons niet kunnen terugtrekken, vinden we een weeffout in het reglement. Bij deze “bezetten” we de lijst.’ De partij blijft wel als actiegroep actief. ‘We blijven flyeren en de maandelijkse bijeenkomsten gaan gewoon door. Op die manier willen we de luis in de pels zijn van het bestuur en de andere partijen scherp houden.’

 

Zichtbaarheid

Door de protesten hebben de  vier overgebleven partijen meer aandacht voor de  zichtbaarheid van de UR. ‘Ik ben niet alleen zelf  bewuster gaan nadenken over wat medezeggenschap op de Universiteit Leiden inhoudt – of beter gezegd voorstelt – ik zie dat dit ook bij mijn partijgenoten zo is gegaan. Het is een extra stimulans om onze standpunten aan te scherpen en met elkaar in discussie te gaan over de huidige situatie. Dat geldt voor alle partijen denk ik’, zegt lijsttrekker Maud Pols (21) van de Studenten Groepering Leiden (SGL).

Ook de Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS), met drie zetels momenteel de grootste studentenpartij in de UR, heeft zich de protesten ter harte genomen. ‘We willen laten zien dat wij ons in de UR hardmaken voor het belang van de Leidse studenten. Medezeggenschap moet zichtbaarder worden zodat studenten weten dat ze bij ons kunnen aankloppen met problemen. Ook willen we studieverenigingen vaker om advies vragen omdat zij dicht bij studenten staan en weten wat er speelt’, aldus lijsttrekker Maria Tiggelaar (20).

 

Studentlid in faculteitsbestuur

Toch is de situatie in Leiden niet hetzelfde als in Amsterdam. Anders dan aan de UvA zit in ieder faculteitsbestuur in Leiden namelijk al een studentlid ofwel assessor die volwaardig meepraat. ‘In vergelijking met Amsterdam is inspraak in Leiden al goed geregeld. Het bestuur is bovendien responsiever dan in Amsterdam. Toen de protesten in Amsterdam begonnen, zijn we bijvoorbeeld meteen benaderd door het College van Bestuur voor een gesprek’, legt Marjolein Bouterse (24) van de Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL) uit. Wel wil de partij haar oor meer te luisteren leggen bij studenten. ‘CSL is zich er door de protesten in Amsterdam bewust van dat we als partij meer mensen moeten proberen te betrekken, zodat we een beter beeld krijgen van wat speelt onder studenten.’

 

Kritisch

Bewust en Progessief (BeP) hoopt dat de aandacht in het nieuws voor de positie van studenten de opkomst dit jaar goed zal doen. Lijsttrekker Sander van Diepen (26): ‘De campagne gaat dit keer echt ergens over. Voorheen was het meer zoeken naar onderwerpen waar we als partij mee aan de slag wilden. Nu gaat het over rendementsdenken en ruimte voor zelfontplooiing. Momenteel stapelen maatregelen zich op die weliswaar het studierendement verhogen, maar de student ook in een keurslijf stoppen. BeP is hier zeer kritisch op en wil dit, waar mogelijk, terugdringen.’